استان کرمانشاه

شهرستان کرمانشاه ، میدان شهرداری ، جنب هتل بین المللی بیستون ، فروشگاه موبایل امید . آقای خاموشی

تلفن : 37233349 – 083

استان گیلان

شهرستان رشت ،بلوار شهدای گمنام ، نبش کوچه حقدانی ، موبایل دانیال. آقای پور رمضان

تلفن :33504646 – 013

استان لرستان

شهرستان بروجرد، خیابان آزادی ،روبروی بانک ملی ، فروشگاه ترکاشوند ، پلاک 171 ، آقای ترکاشوند

تلفن :2607730 – 0664

استان یزد

یزد – بلوار شهید قندی – روبه روی سینما تک – موبایل سید .  آقای میر باقری

تلفن: 09131513822